ηχώ

Κέντρο Μουσικής Ψυχοθεραπείας «ηχώ»

  •  Αρχική
  • Οπτικοακουστικό υλικό(current)

Η μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τρια Χρι­στί­να Καλ­λιώ­δη μιλά­ει για τη Μου­σι­κο­θε­ρα­πεία στην εκπο­μπή ONερτ. 25/1/2016

Ομι­λία της μου­σι­κο­θε­ρα­πεύ­τριας του «ηχώ» Χρι­στί­νας Καλ­λιώ­δη στις εργα­σί­ες της Α’ Ηµε­ρί­δας της Οµο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Ιερο­ψαλ­τών που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το Σάβ­βα­το 6 Μαΐ­ου 2017, στο Διορ­θό­δο­ξο Κέντρο της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος (Ι.Μ. Πεντέ­λης) με τίτλο: «Ελλη­νι­κή Μου­σι­κή Παρά­δο­ση και 21ος αιώ­νας».


Στη ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή “Στο Ντι­βά­νι της Κρί­σης” με την Έφη Ζέρ­βα. Πρώ­το Πρό­γραμ­μα της ΕΡΤ, 4/2/2016Στη ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή “TRANSITION” με τον Γιάν­νο Ηλιά­δη. Πορ­το­κα­λί radio, 11/11/2015
Back to top